Skip to main content

Belastingstesten

Belastingstesten worden uitgevoerd om de prestaties en capaciteit van de motor te evalueren en te valideren. Normale belasting, piekbelasting en overbelasting van de apparatuur kunnen worden gesimuleerd. Het doel van load tests is ervoor te zorgen dat de apparatuur de verwachte belasting aankan en dat de motor naar tevredenheid functioneert. 

Load tests houden meestal in dat de apparatuur gedurende een bepaalde tijd wordt blootgesteld aan de maximale nominale belasting of meer. Dit kan worden uitgevoerd met behulp van een load bank, met resistieve en inductieve belastingen, of door de apparatuur aan te sluiten op de werkelijke stroombron. Tijdens het testproces worden de prestaties, stabiliteit en temperatuurstijging van de apparatuur gemeten en bewaakt.

Belangrijke parameters die tijdens een load test worden geëvalueerd zijn onder andere spanningsregeling, stabiliteit, responstijd, warmlopen, trillingen en lekkage. Dit helpt bij het identificeren van eventuele prestatieproblemen, zoals spanningsdaling, instabiliteit, oververhitting of onvoldoende dimensionering van de voeding. De bevindingen in een belastingstest kunnen aantonen of onderdelen moeten worden aangepast of dat er meer werk moet worden verricht voordat de machine in gebruik wordt genomen, waardoor onvoorziene storingen of kritieke uitval kunnen worden voorkomen.

 

Load tests kunnen kritieke problemen voorkomen

Het testen van de belasting van elektrische apparatuur is een belangrijk onderdeel van onderhoudsroutines en een manier om ervoor te zorgen dat de machine zonder storingen de volledige capaciteit kan blijven leveren. Het is erg belangrijk om apparatuur te testen die wordt gebruikt in noodsituaties, omdat deze vaak worden gestart bij het uitvoeren van inspecties waarbij er geen indicatie is of de apparatuur al dan niet een stabiele en voldoende capaciteit kan leveren. Voorbeelden zijn generatoren, transformatoren, schakelapparatuur, UPS-systemen, turbines, motoren en andere stroomdistributiesystemen. Load tests helpen de betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie van deze systemen te verzekeren, vooral tijdens piekbelastingen of in noodsituaties. Pon Energy Rental heeft de apparatuur en het gekwalificeerde personeel om dergelijke tests uit te voeren volgens de onderhoudsvereisten van de leverancier van de apparatuur.

 

Hoe we load tests uitvoeren

Wij voeren loadtests uit met onze eigen loadbanks en hebben een vloot van loadbanks variërend van 200 kVA tot 6250 kVA. Nadat de test is uitgevoerd, wordt er een rapport gemaakt dat kan worden gedownload. Onze loadbanks kunnen loadtesten uitvoeren op elektrische apparatuur zowel onshore als offshore, en onze nieuwste loadbank kan loadtesten uitvoeren op 690V apparatuur zonder het gebruik van een transformator. Onze loadbanks kunnen traploos testen van 1kVA/kW tot de maximale capaciteit van de loadbank en de gewenste belastingsscenario’s simuleren.

Als de vermogensbehoefte van de machines die getest moeten worden groter is dan 6MVA, kunnen we een oplossing op maat maken door een of meer van onze belastingsbanken of weerstandsbanken op elkaar af te stemmen, bij voorkeur in combinatie met onze hoogspanningstransformatoren, om het gewenste vermogen en spanningsniveau tot 23kV te bereiken.

Load tests moeten regelmatig worden uitgevoerd, vooral na installatie, onderhoud of aanpassing van elektrische apparatuur. Het is essentieel om een veilige en betrouwbare werking van elektrische systemen te garanderen, storingen in apparatuur te voorkomen en het risico op elektrische gevaren te minimaliseren.

 

Enkele van de meest voorkomende redenen om load tests uit te voeren zijn:

  • Valideren dat de prestaties van apparatuur overeenkomen met de specificaties.
  • De impact van de belasting op verschillende systeemcomponenten beoordelen, zoals kabels,  koelsystemen, spannings- en frequentieregelaars, enz.
  • Problemen of zwakke punten in het ontwerp of de werking van de apparatuur identificeren.
  • Controleren of de stroomvoorziening toereikend is en beoordelen of er extra apparatuur of upgrades nodig zijn.
  • Testen van noodvoedingssystemen, zoals noodgeneratoren of UPS, om ervoor te zorgen dat ze de vereiste belasting aankunnen in het geval van een stroomstoring.
  • Voldoen aan wettelijke normen en ‘best practice’ in de sector.

 

Wat zijn kW, kVA en kVAr?

kW staat voor kilowatt, een eenheid van vermogen en meting van reëel vermogen: 1 kW = 1000 watt (W). kW wordt gebruikt om de snelheid te meten waarmee energie wordt opgewekt of verbruikt in een elektrisch circuit, vermogen wordt uitgedrukt in watt (aangeduid met W, kW, MW).

kVA is een eenheid van schijnbaar vermogen: het vertelt je de totale hoeveelheid stroom die in een systeem wordt gebruikt. In een 100% efficiënt systeem is kW = kVA. Elektrische systemen zijn echter nooit 100% efficiënt en daarom wordt niet al het schijnbare vermogen van het systeem gebruikt voor efficiënt werk. Vermogen wordt uitgedrukt in Volt-Ampère (VA, kVA, MVA).

kVAr is een maateenheid voor reactief vermogen: eenvoudiger gezegd is reactief vermogen het ongebruikte vermogen dat wordt gegenereerd door reactieve componenten. Een voorbeeld hiervan zijn asynchrone motoren (inductiemotoren) die een toegepast vermogen nodig hebben om een elektromagnetisch koppel te genereren om de rotor aan te drijven. De energie die wordt gebruikt om de motor te “magnetiseren”, wordt niet gebruikt voor het eigenlijke werk dat de motor uitvoert en is verspilde of ongebruikte energie. Het vermogen wordt uitgedrukt in reactieve Volt-Ampères (aangeduid als VAR, kVAr, MVAR).

 

 

Wat is de relatie tussen kW, kVA en kVAr?

Elektrisch rendement wordt uitgedrukt als een vermogensfactor tussen 0 en 1: hoe dichter de vermogensfactor bij 1 ligt, hoe efficiënter kVA wordt omgezet in bruikbare kW.

Schijnbaar vermogen (kVA) bestaat uit twee soorten vermogen gecombineerd: actief vermogen (kW) en reactief of blindvermogen (kVAr).

Generatoren hebben een typische vermogensfactor van 0,8 – en met de loadbanks van Pon Energy Rental kunt u uw systeem regelen en testen met een vermogensfactor instelbaar van 0,1 tot 1.

 

Weerstandsbelasting en reactieve belasting

Weerstandsbelastingen zijn eenvoudige belastingen waarbij de sinusgolven van stroom en spanning in fase zijn. Weerstandsbelastingen worden vaak actief of werkelijk vermogen genoemd, waarbij de arbeidsfactor gelijk is aan 1. Voorbeelden van resistieve belastingen zijn verwarmingselementen en gloeilampen.

Reactieve belastingen zijn iets complexer en kunnen inductief of capacitief zijn. Reactief vermogen is geen verbruikte energie, maar bestaat uit energie die is opgeslagen in de vorm van elektrische en magnetische velden. Bij een capacitieve belasting wordt blindvermogen toegevoegd, wat zorgt voor een capacitieve of voorijlende faseverschuiving. Terwijl bij een inductieve belasting reactief vermogen wordt verbruikt, wat resulteert in een inductieve of naijlende faseverschuiving.

Bij inductieve belastingen zijn de stroom en spanning uit fase met elkaar. De sinusgolf voor stroom is verschoven van de spanningscurve, wat een positieve kVAr oplevert. Voorbeelden van apparaten met inductieve belastingen zijn asynchrone motoren, elektromagneten, transformatoren, gelijkrichters en verlichtingsarmaturen.

Bij capacitieve belasting wordt de sinusvormige stroom verschoven voor de spanningscurve, wat een negatieve kVAr geeft. Voorbeelden van apparaten met capacitieve belasting zijn synchrone motoren, condensatorbanken, condensatorbanken en elektriciteitsleidingen.

De huurvloot van Pon Energy Rental bevat zowel resistieve load banks als combi-load banks, bestaande uit zowel resistieve als inductieve elementen. Hierdoor kunnen we de power factor naar behoefte en wens regelen. We kunnen eenvoudige stapsgewijze kW- en kVA-belastingen of grotere MW- en MVA-belastingen uitvoeren om te voldoen aan uw behoeften op het gebied van belastingstesten.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze belastingstesten.

Terug naar het overzicht