Skip to main content

Oplossingen voor temperatuurbeheersing voor de voedsel en drank

Een efficiënte oplossing voor temperatuurbeheersing is cruciaal voor productieprocessen, daar dit invloed kan hebben op zaken als cyclustijden, kwaliteit, productiekosten en energieverbruik.  

Voor de industrie zijn goede verwarmings-, koeling- en airconditioningsystemen essentieel om optimale omstandigheden te creëren. Dit kan het verschil maken in winstgevendheid en efficiëntie, vooral in de loop van de tijd.  

Voedsel, dranken, medicijnen en vele andere producten moeten onder specifieke omstandigheden worden vervaardigd om een goedgekeurd en veilig eindproduct te verkrijgen. Als de temperatuuromstandigheden te laag of te hoog zijn, kan dit leiden tot materiaalverspilling en een negatief effect op het eindproduct. Bij de productie van voedsel kan het ontbreken van een goede temperatuurbeheersing een onveilig of zelfs gevaarlijk eindproduct opleveren.   

Zonder een efficiënte en betrouwbare oplossing voor temperatuurbeheersing kunnen hele productielijnen uitvallen, wat gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers en de rest van de bevolking, aangezien dit veel catastrofale incidenten kan veroorzaken.   Grote temperatuurschommelingen kunnen tot gevaarlijke situaties leiden, zoals de verspreiding van giftige gassen, explosies, brand en materiële schade. 

 

Temperatuurbeheersing is niet alleen van cruciaal belang voor uw machines, maar ook voor uw werknemers 

Zoals u weet, zullen werknemers productiever zijn als ze zich gelukkig en op hun gemak voelen op de werkplek. De werknemers kunnen presteren langzamer als de temperatuur op de productielijn te koud is, en koude temperaturen kunnen de motoriek beïnvloeden en de kans op ongelukken vergroten. Aan de andere kant, als de temperatuur te hoog is, kunnen de werknemers zich vermoeid en ongemakkelijk voelen. Dit kan de productiviteit en vooral de veiligheid beïnvloeden 

 

Gebruik van apparatuur zoals chillers en heat pumps om de temperatuuren capaciteitsniveaus van industriële processen te regelen  

Voor temperatuurbeheersing kunnen wij gebruik maken van een gevarieerd aanbod van apparatuur, bijvoorbeeld chillers voor de productie van koudwater en warmwatersystemen of boilers voor de productie van warmwater. We kunnen de units combineren met air handlers voor ventilatie en temperatuurbeheersing van de industriële ruimte, en apparatuur zoals warmtepompen die afhankelijk van de toepassing zowel kunnen koelen als verwarmen.     

Daarom is het belangrijk dat de machines voorzien zijn van afstandsbediendingen, zodat we de setpoints van de machines kunnen aanpassen, waarschuwingen kunnen ontvangen als er aangepast dient te worden en we op afstand kunnen monitoren. 

Warmtewisselaars zijn ook een belangrijk element bij toepassingen voor temperatuurregeling. Ze kunnen warme en koude procesvloeistoffen laten stromen, gescheiden door een wand, om vermenging ervan of de mogelijkheid van direct contact te voorkomen.  

Het doel is om warmte over te dragen van de primaire naar de secundaire zijde. Deze kan gebruikt worden voor verwarming en koeling. Zodanig dat vervuiling voorkomen wordt. 

Verwarmings- en koelsystemen zijn essentieel voor industriële processen zoals productie, verwerking, transport en voedselopslag. Met de juiste temperatuurbeheersingsoplossing kunnen we de efficiëntie van apparatuur en materialen verhogen, optimale industriële prestaties bereiken en de kwaliteit van het eindproduct verbeteren. Het laatste punt is vooral belangrijk voor sectoren als de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.  

Het gebruik van oplossingen voor temperatuurbeheersing in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie minimaliseert de kans op de groei van schadelijke bacteriën en houdt voedsel volledig uit de gevarenzone. De hitte doodt de bacteriën en de koude temperatuur vertraagt de groei van bacteriën, waardoor wordt voorkomen dat deze schadelijke niveaus bereiken. 

Bij de productie en bereiding van voedsel is het noodzakelijk om de voedselveiligheidsrichtlijnen voor temperatuurbeheersing te volgen, om de kwaliteit maar vooral ook voor de veiligheid te behouden. De voedselveiligheidsnormen schrijven voor dat voedsel bij veilige temperaturen moet worden bewaard en vervoerd. 

Binnen een bereik van 20-45°C (68-133°F) kunnen de meest voorkomende voedselgerelateerde bacteriën sneller groeien en zich vermenigvuldigen. Dit temperatuurbereik wordt de gevarenzone genoemd. De snelste groei ligt rond de temperatuur van het menselijk lichaam, rond de 37°C.  

De bacteriën kunnen echter groeien en overleven tussen 5 en 65°C (41-149°F). Door gebruik te maken van een temperatuurbeheersingsoplossing kunnen we voedsel uit de gevarenzone houden. Veilige temperaturen worden beschouwd als 5°C (of kouder) of 60°C (of warmer). 

Het regelmatig controleren van de temperatuur van opslagruimtes en producten zorgt ervoor dat de hoge normen in de voedselproductie worden gehandhaafd. Naast schadelijke bacteriën moeten alle producten zo lang mogelijk vers en veilig zijn, zodat ze niet weggegooid hoeven te worden.  

Neem contact met ons op voor onze huuroplossingen voor temperatuurregeling voor de industrie, zoals de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. 

Terug naar het overzicht