Skip to main content


Hva er lastdeling?

Enkelt forklart er lastdeling prosessen der et anlegg driver flere kraftkilder samtidig. Teknisk sett er lastdeling den proporsjonale fordelingen av aktiv og reaktiv effekt mellom kraftkildene.

Parallelldrift og lastdeling henger nøye sammen. Et system med generatorsett kan ikke oppnå parallelldrift uten lastdeling av generatorene. Parallelldrift er en måte å øke strømproduksjonen på ved
å tilpasse de elektriske egenskapene til flere generatorsett. Mange virksomheter er avhengige av parallelle generatorsett for å øke kapasiteten og oppfylle høye krav til energiproduksjon.

Når belastningen ikke deles mellom generatorene i nettverket, risikerer du å overbelaste en generator eller skape en ustabil energiflyt. Denne ustabiliteten kan skade generatorsettene eller strømnettet.

Ved å synkronisere generatorene leverer de en større totalkapasitet, samtidig som de samarbeider om å begrense ineffektivitet i motorytelsen og overvåker det daglige effektbehovet. Dette resulterer i redusert drivstofforbruk og utslipp.

Relaterte produkter

XQP150

XQP275

XQP500

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Start en samtale med oss

Fortell oss om bedriftens behov, slik at vi forstår hva dere trenger. Vårt team tilbyr deg råd, sammen skaper vi den riktige løsningen for din bedrift.

Kontakt oss