Skip to main content

Agder Gruppen, som er en ledende aktør innenfor utleie av anleggsmaskiner tok kontakt med oss fordi de hadde et stort behov for midlertidig strøm under konstruksjonen av nye E18 ved Porsgrunn hvor det skal bygges en tunnel. Deres sluttkunde Eiffage som er ansvarlig for utbyggingen er et fransk selskap som har mye kompetanse innenfor vei og anlegg. De vant anbudet for utbyggingen av E18 i området, og hadde derfor behov for ekstra byggestrøm. 

Veinettet i Norge trenger å oppgraderes, grunnet kapasitetsmangel. E18 sørover fra Oslo står for tur og det bygges større og bedre motorveier i og rundt Porsgrunn. Det er behov for en tunnel på strekningen, noe som krever ekstra strømforsyning. Anleggsområdet er avhengig av strøm for å drifte maskiner og utstyr, og utstyret står på anlegget til Metrostav Norge på Herregårdsbekken. 

Agder Gruppen tok kontakt med oss 3 februar og utstyret var på plass 7 februar. Vi leverte 2 x 1500kVA generatorer med 3000ltr drivstofftanker. Grunnet varierende arbeid under utbyggingen har behovet og lasten variert. Det ble den 20 juni satt inn en 3000kVA lastbank for å last-teste maskinene og for å sikre at de leverer angitt effekt og kompensere for lav last. Det ble avdekket at behovet har endret seg og en 500kVA generator med 3000ltr drivstofftank ble satt inn 18 august, før en av 1500kVA generatorene ble tilbakelevert 28 august. Kontrakten er pågående og vi tilpasser løsningen løpende etter behovet, gjennom god dialog med kunden.  

Om prosjektet

  • Anleggsprosjekt  
  • Midlertidig strøm 
  • Belastningstest  

Våre tjenester

24/7

support

Fjernovervåking

monitoring

Transport

(delivery on site)

Prosjektberegning

engineering

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Start en samtale med oss

Fortell oss om bedriftens behov, slik at vi forstår hva dere trenger. Vårt team tilbyr deg råd, sammen skaper vi den riktige løsningen for din bedrift.

Kontakt oss