Skip to main content

Wat is ‘peak shaving’?

De term peak shaving stamt uit de industriële sector. Op bepaalde momenten is er een hoge energievraag in de productie, bijvoorbeeld wanneer systemen ‘s ochtends opstarten. Peak shaving is het uitbalanceren van deze belastingspieken en het bereiken van een zo gelijkmatig mogelijk stroomverbruik gedurende de dag. Dit moet enerzijds kosten besparen en anderzijds het openbare elektriciteitsnet ontlasten.

 

 

‘Peak shaving’ versus ‘load shifting’

Peak shaving wordt ook wel peak load shaving genoemd: Wanneer de vraag naar elektriciteit erg hoog is, wordt geprobeerd deze vraag te verminderen door individuele stroomverbruikers uit te schakelen of stroom te halen uit een andere bron – bijvoorbeeld uit je eigen PV-systeem of een batterij.

Load shifting heeft hetzelfde doel als peak shaving bij piekbelasting: een zo gelijkmatig mogelijk stroomverbruik over de hele dag.

Bij load shifting worden echter geen alternatieve energiebronnen gebruikt, maar wordt geprobeerd de stroomvraag over de dag te spreiden. U kunt bijvoorbeeld apparaten in het huishouden die veel stroom vragen‘s ochtends aanzetten als er niemand thuis is en het stroomverbruik overeenkomstig laag is.

Slim energiebeheer in een PV-systeem is meestal een combinatie van piekbelasting besparen en belasting verschuiven.

 

Wat betekent peak shaving met betrekking tot stroomopslag?

Een batterij is ideaal voor peak shaving, omdat deze piekbelastingen in de elektriciteitsvraag van het gebouw of de productie gemakkelijk kan compenseren met zelf opgewekte zonne-energie of elektriciteit uit het elektriciteitsnet. Dit bespaart de kosten van de duurdere
netstroom en ontlast tegelijkertijd het net.

Op momenten dat de elektriciteitsproductie hoog is, zoals ‘s middags, is de elektriciteitsvraag meestal laag omdat mensen niet thuis zijn. De vraag naar elektriciteit is ‘s avonds groter als je aan het koken bent en de televisie, vaatwasser en andere apparaten aan staan. Deze toegenomen elektriciteitsvraag kun je compenseren met zonne-energie uit je elektriciteitsopslag.

Net zoals peak shaving in particuliere woningen kan worden toegepast, kan hetzelfde principe binnen de industrie en dienstverlening worden ingezet. De batterij wordt ‘s nachts
opgeladen als de elektriciteit goedkoop is en overdag gebruikt als de productie draait en de vraag groot is. De batterij wordt dan gebruikt als een primaire energiebron of als aanvulling om hoge elektriciteitsrekeningen en stroompieken te voorkomen.

Wat zijn de voordelen van peak shaving?

1. Lagere elektriciteitskosten


Als je zonne-energie of opgeslagen netstroom uit jouw opslagsysteem kunt gebruiken in tijden van grote vraag, gebruik je goedkopere netstroom en bespaar je direct.

2. Duurzamere energievoorziening


Als je zonne-energie inzet om piekbelastingen in het elektriciteitsverbruik te beperken, bespaar je niet alleen kosten, maar verminder je ook het gebruik van fossiele brandstoffen en voorzie je jouw bedrijf van duurzame elektriciteit.

3. Verminderd netgebruik


Peak shaving komt niet alleen jouw bedrijf ten goede, maar ook het grote publiek. Met gerichte peak shaving help je de belasting van het openbare elektriciteitsnet te verminderen en de netten veiliger en betrouwbaarder te maken.

Gerelateerde producten

BQ-S 400

XQP310

XQ1000

Hoe kunnen we je helpen?

Neem contact met ons op

Deel je uitdagingen en vertel ons wat je wil bereiken. Onze experts denken graag met je mee en bieden advies op maat. Samen creëren we de juiste verhuuroplossing voor elk project.

Contact