Skip to main content

Hva er peak shaving?

Begrepet peak shaving kommer opprinnelig fra den kommersielle og industrielle sektoren. Det er høye energikrav i produksjonen til visse tider, for eksempel når systemene startes opp om morgenen. Peak shaving handler om å balansere ut disse belastningstoppene og oppnå et så jevnt energibehov som mulig gjennom dagen. På den ene siden skal dette spare kostnader og på den andre siden avlaste det offentlige strømnettet.

 

Peak shaving vs. lastskyving

Peak shaving omtales også som peak load shaving: Når etterspørselen etter strøm er veldig høy, forsøker man å redusere den ved enten å skru av enkelte strømforbrukere eller hente strøm fra en annen kilde – for eksempel fra ditt eget solcelleanlegg eller et batteri.

Lastforskyvning har samme mål som peak shaving ved toppbelastning: strømforbruk som er så jevnt som mulig gjennom dagen. Det brukes imidlertid ingen alternative strømkilder ved forskyvning av lasten – i stedet prøver man å spre strømbehovet utover dagen. Du kan for eksempel slå på enheter i husholdningen med høyt strømbehov om morgenen når ingen er hjemme og strømforbruket er tilsvarende lavt. Smart energistyring i et PV-system kombinerer vanligvis peak shaving og lastforskyvning.

 

Hva betyr peak shaving i forhold til strømlagring?

Et batteri er ideelt for peak shaving fordi det enkelt kan kompensere for toppbelastninger i byggets eller produksjonens strømbehov med egengenerert solenergi
eller strøm fra nettet. Dette sparer kostnader for den dyrere nettstrømmen og avlaster samtidig strømnettet.

I tider med høy strømproduksjon – som ved ettermiddagstid er strømbehovet vanligvis lavt fordi man ikke er hjemme. Strømbehovet er desto høyere om kvelden når det lages mat og fjernsynet, oppvaskmaskinen og andre hvitevarer brukes. Du kan kompensere for dette økte strømbehovet med solenergien fra strømlageret: Slik optimerer du ditt eget forbruk med bærekraftig strøm.

Bedrifter og industrier, som de fleste husholdninger nå, blir også avregnet på kraftledd. Dersom de har et skyhøyt kWh forbruk i bare noen timer vil dette gi utslag på hvor mye de må betale i kraft påslag per kWh hele måneden. Her vil et batteri eller en generator i peak shaving potensielt kunne bidra enormt med strømkostnadsbesparelser.

Hva er fordelene med peak shaving?

1. Reduserte strømkostnader


Hvis du kan bruke solenergi eller lagret nettstrøm fra lagringssystemet i tider med høyt strømbehov, bruker du rimeligere nettstrøm – og sparer penger umiddelbart.

2. Mer bærekraftig energiforsyning


Hvis du bruker din egengenererte solenergi til å begrense belastningstopper i strømforbruket ditt, sparer du ikke bare kostnader, du reduserer også bruken av fossilt drivstoff og forsyner husholdningen eller bedriften med bærekraftig strøm.

3. Redusert nettverksutnyttelse


Peak shaving kommer ikke bare din egen husholdning eller bedriften til gode, men også allmennheten. Med målrettet peak shaving bidrar du til å redusere utnyttelsen av det offentlige strømnettet og gjøre strømnettene tryggere og mer pålitelige.

Relaterte produkter

BQ-S 400

XQP310

XQ1000

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Start en samtale med oss

Fortell oss om bedriftens behov, slik at vi forstår hva dere trenger. Vårt team tilbyr deg råd, sammen skaper vi den riktige løsningen for din bedrift.

Kontakt oss