Skip to main content

Personvernerklæring

Omfang

Denne personvernerklæringen for Pon Energy Rental regulerer innsamling, bruk og annen form for behandling av persondata hos Pon Energy Rental B.V. (“Pon Energy Rental”) i tilknytning til våre tjenester, Pon Energy Rentals produkter, samt denne nettsiden.

Hvem er ansvarlig for innsamling av persondata?

Pon Energy Rental B.V. (Hallenstraat 16, 5531 AB, Bladel, The Netherlands) er de juridiske enhetene som står ansvarlig for all innsamling og behandling av dine persondata i sammenheng med produkter, tjenester og nettsider for Pon Energy Rental.

Pon Energy Rental utgjør en del av Pon Holdings B.V., deres filialer og datterselskaper (“Pon”). Pon Energy Rental og Pon har forpliktet seg til å respektere og beskytte ditt personvern og sikre persondataene som du deler med oss.

Hvorfor behandler vi dine persondata?

Persondata er informasjon som identifiserer deg som et individ eller relaterer seg til et identifiserbart individ. Når du velger å registrere dine personopplysninger, kontakter oss, eller besøker våre nettsider, vil vi behandle noen personopplysninger om deg. Vi behandler persondata av følgende årsaker:

 

 1. Personlig kommunikasjon med deg for å informere om Pon Energy Rental sine produkter og tjenester i tråd med dine valg;
 2. tilby kundeservice, inkludert service som gjelder kjøp av tjenester og produkter, oppfylle garantiforpliktelser og tilbaketrekking av produkter for egne tjenester og tjenester kjøpt av relaterte bedrifter, samt å håndtere forespørsler eller klager;
 3. administrere og effektuere kjøp av Pon Energy Rentals produkter, inklusive finansiell og logistisk håndtering;
 4. administrere din Pon Energy Rental brukerkonto;
 5. administrere din deltakelse i konkurranser, promoteringer, undersøkelser eller nettsidefunksjoner;
 6. utføre markedsundersøkelser og forbedre forretningsdrift, tjenester og Pon Energy Rentals produkter for å utvikle nye forretningsområder, produkter og tjenester;
 7. utføre statistiske analyser og rapportering;
 8. tilby tjenester på internett;
 9. kommunikasjon med deltakere og tilbudt lojalitetsprogram;
 10. tilby app-funksjonalitet, inklusive å tilby relevante promoteringsmeldinger;
 11. å kommunisere fremtidig promotering og markedskommunikasjon, inkludert direktemarkedsføring og retargeting;
 12. å sammenstille og/eller anonymisere persondata for å frembringe andre typer data til vårt bruk;
 13. å samsvare med våre juridiske forpliktelser, løse disputter og styrke våre forpliktelser;
 14. som er oppgitt på det tidspunktet hvor informasjonen ble innsamlet.

 

Hvilke persondata behandler vi?

Hvilke persondata vi helt spesifikt behandler avhenger av hvilken nettside, produkter eller tjenester du bruker. Vi behandler følgende persondata.

Persondata du gir oss:

 • Dette er persondata som du legger igjen når du bruker våre nettsider, produkter eller tjenester. Disse dataene inkluderer for eksempel ditt navn, adresse, kjønn, e-post, telefonnummer, alder og fødselsdato, Pon Energy Rentals produkter du har kjøpt, ditt brukernavn og passord som du lager, samt bankdetaljer ved kjøp av Pon Energy Rentals produkter etc.

Data som er innsamlet via sensorer:

 • Noen av våre produkter er utstyrt med en eller flere sensorer, eller bruker sensorer som leveres med produktene. Eksempler på sensorer er GPS-mottakere, Wi-Fi eller Bluetooth mottakere, kamera eller trykkskjermer.
 • Avhengig av formål, og hvilke enheter som er brukt, vil dataene som blir innsamlet via sensorer bli sendt til Pon Energy Rental samt eventuelle tredjeparter som trenger disse dataene for å kunne levere de avtalte tjenester for Pon Energy Rental.

Metadata:

 • Dette er data som er innsamlet eller generert automatisk når du bruker Pon Energy Rental sine nettsider, produkter eller tjenester. Metadata vil ofte bli innsamlet eller generert når du bruker en datamaskin eller en enhet hvor du sender data via et datanettverk, for eksempel internett. Disse dataene inneholder data som kan måtte brukes av grensesnittet eller enhetens funksjoner, samt IP-adresser, unike enhetsidentifikatorer, MAC-adresser til Wi-Fi og Bluetooth enheter, informasjonskapsler eller data fra dataaktivitetene i seg selv.

Hvordan behandler vi dine persondata?

I tabellen nedenfor beskriver vi de ulike måtene vi behandler persondata på, og hvilket formål behandling av persondataene har, samt hva som er det juridiske grunnlaget for behandlingen:

 

Handling Hvilke persondata behandles Hensikten med behandling av persondataene Juridisk grunnlag
Registrering for nyhetsbrev ●      For- og etternavn, e-post. Som beskrevet over i punkter: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 and 14 Samtykke eller legitime interesser
Kontaktskjema til kundeservice ●      For- og etternavn, telefonnummer og e-post. Som beskrevet over i punkter: 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 and 14 Oppfylling av en kontrakt eller legitime interesser
Opprettelse av brukerkonto hos Pon Energy Rental ●      For- og etternavn, adresse, telefonnummer og e-post. Som beskrevet over i punkter: 1, 2, 4, 6, 7,8, 9, 11, 12, 13 and 14 Samtykke, legitime interesser eller oppfylling av kontrakt,
Registrering av produkter fra Pon Energy Rental ●      For- og etternavn, adresse, telefonnummer og e-post. Som beskrevet over i punkter: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 and 14 Oppfylling av en kontrakt eller legitime interesser
Kjøp av produkter fra Pon Energy Rental på nettsiden ●      For- og etternavn, adresse, telefonnummer og e-post. Som beskrevet over i punkter: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 and 14 Oppfylling av en kontrakt eller legitime interesser
Deltakelse på produktpromoteringer, eventer eller online forum. ●      For- og etternavn, adresse, telefonnummer og e-post. Som beskrevet over i punkter: 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13 and 14 Samtykke eller legitime interesser
Besøker vår nettside (informasjonskapsler) ●      Metadata

NB: viser til våre Cookie Policy for Pon Energy Rental for detaljer

Som beskrevet over i punkter: 6, 7, 8, 11, 12, 13 and 14 Samtykke eller legitime interesser

 

Våre legitime interesser omfatter: markedsføring, annonsering, sikkerhets- (kriminalitet) forebygging, IT-styring, undersøkelser og analyser av våre produkter eller tjenester, forretningsdrift, juridiske hensyn eller internkontroll.

Du har rett til å trekke tilbake samtykket ditt om tillatelse til å behandle dine persondata når som helst ved å sende en forespørsel om tilbaketrekking til [email protected].

Hvordan deler eller overfører vi dine personopplysninger?

Vi gjør deg oppmerksom på at Pon Energy Rental er en del av Pon-konsernet, og at avdelinger (som IT eller Markedsføring) kan befinne seg på lokasjoner andre steder i verden. Som en konsekvens av dette kan dine personopplysninger deles innenfor og/eller overføres til andre selskaper i konsernet eller andre datterselskaper globalt. Du kan se en liste over bedriftens lokasjoner her: http://www.pon.com/en/our-business/bedrijven.

Pon Energy Rental kan dele dine personopplysninger med produsenten (ene) av ditt Pon Energy Rental produkt for å yte kundeservice, inkludert produktservice, oppfylle garantiforpliktelser, registrere produkter, utføre statistiske analyser og markedsanalyse, samt til forbedring av forretningsdrift, tjenester og Pon Energy Rental sine produkter.

Pon Energy Rental kan dele dine personopplysninger med tredjeparter når det er nødvendig for å utføre noen behandlingstjenester på vegne av Pon Energy Rental, samt for å legge til rette for tjenestene de leverer til oss. Disse kan inkludere leverandører av tjenester slik som nettside hosting, dataanalyse, betalingsbehandling, ordreoppfyllelse, informasjonsteknologi, revisjon og andre tjenester. Pon Energy Rental kan og dele dine personopplysninger med tredjeparter for å tillate dem å sende deg markedskommunikasjon i tråd med dine ønsker. Pon Energy Rental trenger disse tredjepartene for å behandle og beskytte integriteten til dine personopplysninger. Pon Energy Rental vil ikke videreselge dine personopplysninger til tredjeparter.

Pon Energy Rental eller Pon kan omorganisere, slå sammen, eller på annen måte selge eller avhende (del av) et forretningsområde til en annen virksomhet. Hvor slike forretninger relaterer seg til Pon Energy Rental, kan slik overføring av eierskap omfatte overføring av dine persondata til ny eier og dennes rådgivere.

Vi vil ellers kun frigi dine persondata om dette er påkrevd eller tilvist ved lov, hvor dette er nødvendig for å bekjempe eller unngå svindel, hvor det er nødvendig for å løse konflikter, eller for andre legitime, presserende behov hvor en under omstendighetene må veie dine persondata opp mot personverninteresser slik som sikkerheten til bedriften eller de ansattes sikkerhet.

Hvordan beskytter vi dine persondata?

Pon Energy Rental vil ta hensiktsmessige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak mot tap og ulovlig behandling av persondata. Dette kan omfatte bruk av sikre registreringsskjemaer, datakryptering og restriksjoner på tilgang til dine personopplysninger.

Vennligst merk at noen tredjepartsland ikke støtter et tilfredsstillende nivå av beskyttelse for dine personopplysninger. Likevel kan du være sikker på at Pon Energy Rental vil ta nødvendige forhåndsregler for å sikre konfidensialitet og beskyttelse av dine personopplysninger. For overføring fra EEA til nasjoner som ikke anses tilfredsstillende av EU, har vi satt i gang egnede tiltak, standard kontraktsbetingelser som tatt opp under EU, for å beskytte dine personopplysninger. Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å kontakte oss på: [email protected].

Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

Vi beholder dine persondata så lenge dette er nødvendig eller tillatt, i tråd med formålet de ble samlet inn for, og i samsvar med gjeldende lovverk.

Kriterier som brukes til å fastslå lagringsperioden er følgende:

 

 • Tidsrommet hvor vi har et kundeforhold med deg og tilbyr våre tjenester til deg (for eksempel, så lenge du har en konto hos oss eller fortsatt bruker våre tjenester);
 • Hvorvidt det er en juridisk forpliktelse hvor vi er subjekt (for eksempel pålegger enkelte lover oss å oppbevare data for våre transaksjoner i et visst tidsrom før de kan slettes); eller
 • Hvorvidt oppbevaring er tilrådelig sett i lys av vår juridiske posisjon (slik som i forhold til gjeldende statutter med begrensinger, rettstvister eller juridiske undersøkelser

 

Informasjonskapsler, web beacons og lignende teknologi

Om du bruker våre nettsider, tjenester, applikasjoner, kommunikasjonskanaler (inkludert e-post) og får tilgang eller bruker verktøy, kan det være at vi bruker informasjonskapsler, web beacons og andre lignende teknologier for lagring av informasjon for å kunne gi deg en bedre, raskere eller sikrere nettleseropplevelse.

Viser til vår Policy for informasjonskapsler for Pon Energy Rental for forklaring om informasjonskapsler, web beacons og lignende teknologi, hvor vi bruker denne teknologien og hvordan du kan styre disse teknikkene.

Dine rettigheter

Om du ønsker å forespørre en oversikt, korrigere opplysninger, undertrykke, avgrense eller slette personopplysninger i forbindelse med behandling av persondata, eller om du ønsker å motta en elektronisk kopi av dine personopplysninger for å videresende dette til et annet firma (til det omfanget disse rettighetene gis deg av gjeldende lovverk), kan du kontakte oss via [email protected]. Vi vil svare på forespørselen i henhold til gjeldende lovverk.

Vennligst klargjør i forespørselen hvilke spesifikke personopplysninger det gjelder. For din beskyttelse, kan vi kun iverksette forespørsler som omhandler personopplysninger assosiert med den konkrete e-post adressen du bruker til å sende forespørselen, og vi kan trenge å verifisere identiteten din før vi utfører forespurt handling. Vi vil prøve å etterkomme din forespørsel så snart som praktisk mulig, og under alle omstendigheter innenfor gjeldende tidsramme i henhold til lovverket.

Kontakt, spørsmål, tilbakemelding og Ansvarlig for datasikkerhet

Om du har spørsmål om denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss på [email protected].

Du kan også kontakte vår Datasikkerhetsansvarlige (DPO) på [email protected]. Du har rett til å legge inn en klage ved hjelp av en personvernmyndighet for din nasjon eller region, eller hvor en påstått overtredelse av gjeldende datasikkerhetslovverk inntreffer.

Endring i policy

Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen fra en tid til annen. Endringer vil tre i kraft når vi kunngjør en revidert personvernerklæring. Om nødvendig vil vi informere deg om endringene i personvernerklæringen på annen måte. Denne erklæringen ble sist endret: 1 juli 2022.