Skip to main content

Bli kjent med kjernen i Pon Energy Rental

For oss i Pon Energy Rental er det viktig at de ansatte trives godt på jobb, og har den viktige kombinasjonen av kompetanse, erfaring og utvikling. For seniortekniker Christer Glerud, ble hverdagen enda bedre etter at Energyst ble Pon Energy Rental.  

Christer Glerud har i mange år jobbet hos oss som seniortekniker. Gjennom disse årene har han vært ute på utallige prosjekter og serviceoppdrag, og vært i tett kontakt med kundene. I tillegg til dette, har han en viktig rolle i utviklingen av nye og spennende talenter.  

Vi har satt oss ned og tatt en prat med Christer i forbindelse med skiftet fra Energyst til Pon Energy Rental. Her kan du bli enda bedre kjent med en del av kjernen i arbeidsstyrken vår, og arbeidshverdagen for en av våre fremste medarbeidere.  

En takknemlig hverdag 

Som seniortekniker har Christer mange varierte oppgaver. Han utfører flere forskjellige serviceoppdrag, og fungerer i tillegg som mentor for nye og spennende talenter i selskapet. Dette er en av oppgavene han liker aller best.  

– Jeg har en mentorrolle overfor ansatte som ikke har den samme erfaringen som jeg har. Vi er ofte ute på serviceoppdrag og prosjekter sammen, og der har jeg da et visst ansvar for dem, og prøver å dele av både min erfaring og kompetanse, forteller Christer.  

– Det er en veldig takknemlig oppgave å ha, og jeg ser jo forbedringene for hvert eneste oppdrag vi er ute på. Det er spennende å lære bort ting man selv kanskje tar litt for gitt, fortsetter han.  

Videre forteller Christer at han tidligere har hatt lærlinger, så det er et ansvar han er godt vant med å ha. Ved å benytte seg av praktisk læring, kan vi tilby våre ansatte en spennende hverdag, som er preget av arbeidet de faktisk vil utføre i mange år fremover.  

Arbeidshverdagen er spennende og variert. I tillegg til gode serviceordninger, kan vi i Pon Energy Rental også bidra med utleie av kvalitetsutstyr og maskiner. Etter overgangen fra Energyst til Pon har maskinparken vår blitt utviklet ytterligere, noe som har vært til fordel for både teknikere og kunder.  

Nye krefter til et allerede godt team 

For Christer som jobber mye ute i felt har overgangen fra Energyst til Pon Energy Rental gitt nye muligheter for å løse situasjoner ute hos kundene.  

– Arbeidshverdagen går stort sett som før, med den forskjell at vi nå har en del nytt og bedre utstyr enn vi har hatt tidligere. Våre behov for nytt utstyr blir hørt og det har vært en god investeringsvilje, forteller Christer. 

Av det nye utstyret Christer nevner, trekker han spesielt frem batteripakker og steg 5 generatorer. Batteripakkene hjelper oss blant annet med å kunne levere grønnere løsninger, uten at det går på bekostning av kvalitet og brukervennlighet for kunden.  

Investering i utstyr av god kvalitet er avgjørende for teknikerteamet vårt når de er ute hos kunder for å levere gode og trygge løsninger. Som seniortekniker er han svært opptatt av å jobbe med sikkerhet i alle ledd og for alle parter, hver eneste gang han er ute hos kunder.  

– Vi jobber alltid for å utføre jobben på en sikker måte, og ikke minst for å sørge for at alle løsninger er trygge når vi drar derfra. Vi har erfaring med utstyret vårt og vet at vi ikke skal plassere utstyr i områder der de kan bli utsatt for ekstreme ytre påkjenninger. 

Videre forteller han litt mer om risikoen arbeidet med strøm faktisk kan føre med seg.  

– Strøm har potensialet til å ta livet av enten deg, eller noen av de andre på arbeidsplassen, dersom du gjør noe feil. Derfor er det helt avgjørende for oss at vi har et kontinuerlig fokus på sikkerhet når vi er ute og jobber. Vi må kjenne utstyret, ha gode rutiner og ha hodet på plass hver gang vi håndterer utstyret, forteller Christer videre.  

Denne kunnskapen om risiko, sikkerhetsrutiner og håndtering av utstyr er noe som går igjen hos alle våre ansatte, uansett hvor de befinner seg. Overgangen til Pon har også gitt oss muligheten til å utvide geografisk, og vi er nå også på plass med ny avdeling i Trondheim.  

Trygghet i kunnskapen  

Christer ønsker den nye avdelingen i Trondheim velkommen. Her bygges avdelingen opp fra bunnen av, med nye mennesker og nytt utstyr. For Christer kan dette åpne for samarbeid på kryss av Norge, og nye og spennende utfordringer.  

– Vi er et lag sammen, vi er et team. Vi deler kompetanse og kunnskap, og bygger hverandre opp. Med avdelingen i Trondheim har vi en lokal tilstedeværelse i et marked vi allerede er aktive i og kan bistå kundene raskere enn før.  

– Hos oss skal alle med. Uavhengig av hvor lang erfaring eller hvor mye kunnskap de kommer inn med. Hvis vi inkluderer alle, vil vi kunne utvikle oss sammen. Alle har kompetanse på ulike områder, noe som samlet skaper en helhetlig pakke, og det er derfor viktig at vi jobber sammen for å komme på plass – også i Trondheim, fortsetter Christer.  

Det nye depotet i Trøndelag representerer et nytt kapittel for Pon Energy Rental, i en spennende tid med mange nye utfordringer. Noen markeder går som normalt, mens andre møter en annerledes sommer i år enn de har hatt tidligere. Dette kan by på behov for nye løsninger, og dermed nye, spennende muligheter for oss i Pon Energy Rental.  

– Industrikundene våre står for en solid vekst, og vi har økt tilstedeværelsen i dette segmentet. Jeg personlig er mer spent på eventmarkedet, der de møter på både økonomiske utfordringer på arrangørsiden, samt at vi som privatpersoner nå også merker renteøkning og økte strømutgifter på lommeboken. Dette kan jo føre til at vi må tenke litt nytt for å få dette til å gå opp, forteller Christer.  

Erfaringen som kreves for å få jobben gjort 

Behov for nye løsninger, spennende utfordringer og kreativ problemløsning er allerede en del av arbeidshverdagen til Christer og resten av våre teknikere. Det er ikke alltid det foreligger en enkel løsning på utfordringene til våre kunder, men likevel er det ekstremt sjeldent at det ikke finnes en god løsning på utfordringene.  

– Vi har såpass mye erfaring og utstyr at vi stort sett alltid kommer i mål. I tillegg gir våre nye produkter nye muligheter og løsninger, forteller Christer.  

– Jeg har jobbet her i snart 15 år, og det er kun ett eneste oppdrag vi ikke har hatt mulighet til å løse. Det er en meget solid statistikk, og vi har faktisk til gode å ikke fullføre en jobb. Vi har opplevd og sett mye, vi har erfaring og kunnskap nok til å si at dersom du har et problem, så skal vi finne en løsning, avslutter Christer.  

Vi er ingenting uten våre teknikere. Christer representerer den praktiske kompetansen våre ansatte sitter på, og kreftene vi sammen kan tilby ut til våre kunder. Maskinparken utvikles for å legge til rette for utfordringene til våre kunder, og vi skal alltid representere kvalitet og brukervennlighet. For å utforske vår maskinpark og våre markeder, kan du kikke videre på våre nettsider.  

Tilbake til oversikt