Skip to main content

Energyst har blitt Pon Energy Rental

I januar 2021 valgte Pon å gå fra å være en av flere deleiere av Energyst, til å kjøpe hele selskapet og ta oss inn under Pon-vingene som Pon Energy Rental. Vi er de samme menneskene som fortsatt leverer de samme tjenestene og produktene, men forsterket med helt nye krefter. 

Energyst har nå blitt Pon Energy Rental, og vi har fått nye muskler med på laget. Dette sørger for at de samme verdiene Energyst alltid har hatt blir ivaretatt, også nå som en del av en enda større merkevare. De nye kreftene som har kommet til, bidrar til at disse verdiene blir forsterket og vi i Pon Energy Rental står enda stødigere i våre fotspor i dag, enn vi gjorde i Energyst.

Nye muskler og mer kompetanse gir nye muligheter til å ekspandere, være lokale og tilstede for kundene. Det er dette som legger grunnlaget for årene fremover for oss i Pon Energy Rental. Vi skal fortsette å jobbe ut mot prosjektkundene våre, vi skal fortsette å levere kvalitet og vi skal fortsette å sikre alle våre kunder topp service.

Pon-familien

Vi er i dag en del av en av de største familieeide bedriftene i Nederland, som er et ledende internasjonalt selskap og mobilitetsgruppe. Pon opererer innen en rekke forskjellige markeder, fra privat- og yrkeskjøretøy som bil og sykkel, til infrastruktur og anleggsmaskiner, løsninger for landbruk, generatorer og offshoreløsninger. Per i dag har de vært en bedrift i hele 125 år.

Pon har i dag 16500 ansatte i hele 65 land, som distribuerer flere markedsledende merkevarer. Med denne tyngden i selskapet har Pon lenge jobbet for å kunne tilby mer enn økonomisk tyngde til samfunnene de opererer i. De har en klar visjon om å være en positiv kraft i markedet og i de lokale samfunnene vi er en del av, og ser dette som en vital del av vår fremtidige vekst.

I dag satser de sterkt på en solid CSR-strategi som inkluderer tiltak innenfor 3 ulike områder; mennesker, miljø og utvikling. Punktet om mennesker handler i stor grad om at de skal optimalisere hverdagen til sine ansatte, skape arbeidsplasser, og legge til rette for at menneskene i områdene rundt deres lokale avdelinger skal fungere godt. De jobber for at alle mennesker skal være den beste utgaven av seg selv.

Pon sin miljøvisjon handler om å minimere utslipp og miljøskader som deres produksjon og drift kan påføre miljøet. Dette gjør de ved å minimere avfall, ha fokus på reparasjon og gjenbruk, investere i grønnere maskiner og klimavennlige løsninger.

På punktet utvikling er Pon lidenskapelig opptatt av å finne nye løsninger som gir bedre resultater. De ønsker å tenke utenfor boksen, skape nye innovative løsninger og forandre det systemet som setter løsninger i system i dag. Hos Pon er det ingenting som heter “vi gjør det slik fordi det er slik det alltid har blitt gjort”. Det oppfordres alltid til å finne bedre løsninger.

Med denne tankegangen skal vi i Pon Energy Rental jobbe kontinuerlig for å forbedre oss og samfunnet vi opererer. Som en ny del av Pon-familien, er vi klare for å fortsette den gode jobben som allerede har blitt lagt ned.

En grønnere fremtid

Med Pon som en sterk og stødig eier i ryggen, er vi klare for å ta steget videre.

Med grønnere maskiner og en oppgradert maskinpark, skal vi være en viktig bidragsyter til å skape utslippsfrie arbeidsplasser for flere ulike bransjer i Norge. Med dette skal vi også levere løsninger med lavere utslipp enn før, der det fortsatt ikke er mulig med nullutslipp.

Med dette følger også spennende moderne løsninger i maskinparken som er tilgjengelige for kundene i det norske markedet, som for eksempel batteripakker, EU5 generatorer og mobile elbil-ladere.

Som kjent er en av kjerneverdiene i CSR-strategien til Pon miljø og klima. Derfor kommer det også stadig nye løsninger og maskiner på markedet som er utviklet for å senke utslippene og mulighetene for påførte miljøskader hos Pon-kunder. Nå skal vi også satse på en langt grønnere tid i årene fremover.

Lokal tilstedeværelse gir kundene trygghet

Med nye krefter skal vi i tiden fremover jobbe for å være tilstede blant våre potensielle og eksisterende kunder. Det har lenge vært et ønske om å etablere en avdeling i Trondheim, noe som nå har blitt mulig takket være Pon. Vi har nå åpnet vår nye avdeling i Trondheim for eksisterende og nye kunder.

Ved å ha kontorer i flere deler av landet kan vi tilby enda bedre service, tett oppfølging og tilstedeværelse på flere viktige prosjekter i alle de aktuelle markedene. Dette har blitt muliggjort av oppkjøpet, og med en sterk eier i ryggen gleder vi oss over å kunne utvide tilbudet vårt i Norge.

I dag kan vi i Pon Energy Rental tilby tjenester og løsninger innen fem definerte markeder; eventer, offshore, samfunnskritiske fasiliteter, industri og infrastruktur. Det er imidlertid kun fantasien som setter grenser for hvilke markeder vi i fremtiden vil kunne levere skreddersydde løsninger til.

Per i dag har vi også levert tjenester og produkter til markeder som store olje- og gassvirksomheter, gruvedrift, tungindustri, fiskeoppdrett og kongelige begivenheter. Med en ny og mer miljøvennlig maskinpark, nye og innovative løsninger og større ressurser i ryggen, er ingenting umulig for oss i Pon Energy Rental.

Et spesialisert utleieselskap

Vi leverer i dag spennende og effektive løsninger til en rekke ulike bransjer. Vi har delt inn våre utleieløsninger i tre kategorier som er strøm, varme og kjøling. Her skreddersyr og tilpasser vi løsningene etter kundenes behov, og miljøet de opererer i. I tillegg til å tilby løsninger til landbaserte bransjer, kan vi også tilby gode løsninger til offshore bruk.

I vårt sortiment finner vi i dag luftvarmere, luft-til-luft varmepumper, varmtvannssystemer, luftkjølere, chillere, kjøletårn, hjulgående generatorer, generatorer i containere, generatorer for offshore, HV transformatorer, LV transformatorer, offshore transformatorer, lastbanker og mobile elbilladere.

For mer informasjon kan du se våre løsninger på våre nettsider https://ponenergyrental.com/no/losninger/

For ekstra trygghet, kan de aller fleste av løsningene fjernovervåkes. På denne måten har man enda bedre kontroll over prosjektet og eventuelle feil eller problemer blir oppdaget tidlig, noe som reduserer risikoen for kunden. Mange av løsningene er også helelektriske og har lave utslippsverdier, noe som er viktig for å ivareta miljøet.

Alle løsningene vil tilpasses den aktuelle kunden for optimal effekt, og veiledning vil bli gitt fra våre teknikere med lang erfaring og svært høy kompetanse. Selv om alle teknikere og ansatte hos oss i Pon Energy Rental er lidenskapelig opptatt av kvalitet i leveranser og produkter, er vi også fortsatt like opptatt av å knytte gode forhold til våre kunder, og ta vare på våre ansatte.

En solid og sterk grunnmur 

En av de viktigste aspektene i etterkant av oppkjøpet, navneskiftet og åpning av ny avdeling i Trondheim, er at vi i Pon Energy Rental fortsatt har sjelen i behold. Grunnmuren som er skapt på de opprinnelige verdiene står fortsatt stødig. Vi i Pon Energy Rental er nå en del av en familiebedrift, lidenskapelig opptatt av å møte alle behov, og har fortsatt et sterkt fokus på å levere trygge og gode løsninger til alle kunder.

Hver eneste dag står våre dyktige ansatte på for å sikre din løsning, og de slutter aldri å være nysgjerrige og innovative.

Tilbake til oversikt