Skip to main content

Mobile elbilladere til midlertidige prosjekter

Enten du skal arrangere festival i sommer, eller du skal i gang med et omfattende nytt bygg- eller anleggsprosjekt, er det store fordeler med å ta i bruk en mobil elbillader. 

I dag stilles det store krav til å redusere utslippet av skadelige klimagasser, noe som gir et økende behov for elektrisk transport og maskinpark.  

For deg som har en egen bilpark og et stort behov for gode transportløsninger i din daglige drift, er elektriske kjøretøy en god og enkel måte å redusere utslippene dine på. Lading av disse kjøretøyene kan derimot være mer tidkrevende enn ved bruk av fossilbiler, noe som må imøtekommes ved større prosjekter der tid er verdifulle ressurser.  

I utvalgte kommuner i Norge er det forbudt med fossilbiler på bygg- og anleggsplasser. Derfor er det viktig at anleggsfirmaer får på plass ordninger som både er effektive og fossilfrie. 

Vi i Pon tilbyr både mobile ladere og batteripakker slik at du kan fortsette å vedlikeholde din maskinpark, fossilfritt.  

 

Elbilladeren for prosjekter i bevegelse 

Våre mobile elbilladere kan brukes på festivaler, byggeplasser og andre steder der du trenger en off-grid løsning. Ønsker du å ta i bruk laderen under en festival kan du enten bruke den før og etter festivalen, for de partene som er involvert i opp- og nedrigg, eller du kan leie den ut til deltakere under festivalen.  

De leveres med eSIM som gjør det mulig å fjernstyre enheten fra en PC eller mobiltelefon med Easee-appen. Easee er et svært godt kjent merke for de som kjører elbil i dag. De var tidlig ute med å tilby gode elbilladere for hjemmebruk, og er i dag fortsatt en av de markedsledende merkevarene innen markedet for ladeløsninger til elbiler.  

De har også innebygget Wifi for å gjøre det enda enklere å administrere enheten. Ved behov for flere ladepunkter, kan du seriekoble flere ladere, og de vil automatisk fordele tilgjengelig effekt mellom seg. Dette gjør det også enkelt å legge til eller fjerne enheter ettersom behovet endrer seg.  

Laderen er utstyrt med en RFiD-leser som gjør det mulig å gi tilgang til den med for eksempel et HMS-kort. Ved bruk av denne tilgangskontrollen kan du samle inn detaljert informasjon og forbruksrapporter som gjør det mulig å belaste ulike brukere for deres bruk.  

 

Mobile elbilladere for et bedre lokalmiljø 

Vi i Pon Energy Rental er engasjerte i endringene som kommer i forbindelse med miljø- og klimakampen. Svært store mengder av det globale totale utslippet kan tilskrives bygg- og anleggsvirksomhet. Hele 30 prosent av det totale, globale utslippet kommer fra denne bransjen, og hele 80 prosent av disse utslippene er indirekte.  

Dette er da utslipp fra produksjon av materialer og i stor grad transport av både materialer, maskiner og personell til og fra prosjekter. Dersom vi gjennom å bruke elektriske kjøretøy til å gjennomføre transporten kan redusere disse tallene, har vi gjort en svært god jobb. Våre mobile elbilladere sørger for at deres kjøretøy ikke krever ekstra ladetid som går utover arbeidstimene.  

For de lokale områdene der arbeidet utføres vil dette også gi en umiddelbar forbedring i luftkvalitet. Elektriske maskiner produserer også et lavere støynivå, som kan bidra til å øke trivselen for nærområdene til bygg- og anleggsplassene.  

Tilnærmet alle elektriske anleggsmaskiner kan i dag brukes med våre batterier, eller lades med våre ladere. Dermed har du en trygg og bærekraftig måte å drifte din byggeplass på, i mange år fremover. Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon om våre batteripakker, slik at vi kan hjelpe deg med å finne den beste løsningen for deg.  

Dersom du ønsker å benytte deg av disse laderne under et byggeprosjekt, kan du være rapporteringspliktig. Med de innholdsrike forbruksrapportene kan du enkelt inkludere data fra denne rapporten inn i din bærekrafts rapport. 

Ønsker du å lese mer om utslippskravene til bygg- og anleggsbransjen? Eller er du nysgjerrig på hvilke andre bærekraftige løsninger vi kan tilby din bedrift? 

 Da kan du klikke deg inn her for å lese mer! 

Tilbake til oversikt