Skip to main content


Sluttkontroll – Hvorfor er det så viktig?

Helt siden 2016 har Horten Elektro Service AS vært en viktig samarbeidspartner for oss i Pon Energy Rental. Gjennom å ha fokus på sluttkontroll etter ferdigstilt installasjon, sikrer vi våre kunder. 

Horten Elektro har, til tross for sin unge alder, vært en vital partner for oss i Pon Energy Rental i flere år. Alle våre sluttkontroller godkjennes av denne kompetente gjengen fra Horten, noe som gjør at vi sover godt om natten.

Vi tok en prat med Patrick Loe som i dag er med på å drive Horten Elektro som faglig ansvarlig, sammen med sine partnere og kollegaer. Han kan fortelle oss litt mer om hvorfor sluttkontroller er så viktig å gjennomføre.

 

Trygge el-anlegg

Patrick var med på å starte selskapet Horten Elektro etter å ha drevet lenge med kurs og opplæring av nye elektrikere. For han var det veldig spennende å starte eget selskap, og i dag er de 15 ansatte totalt. 

Samarbeidet med oss i Pon Energy Rental ble utviklet allerede fra startskuddet gikk, og i dag har vi sammen utviklet et forhold basert på tillit, spennende oppdrag og fagkunnskap. Sikkerhet er viktig for oss, og vi sørger alltid for at installasjonen er korrekt og sikker når Horten Elektro skal godkjenne Pon Energy Rental’s sluttkontroller.

Vi spurte Patrick om hvorfor han valgte å inngå et samarbeid med oss i Pon Energy Rental, og Patrick forklarer følgende; 

– Skal du bygge elektriske anlegg i Norge, må du ha en med de papirene som jeg har, enkelt og greit. Pon Energy Rental  er et utleiefirma, der de til vanlig leverer utstyr koblet opp frem til kundens anlegg.

– I de tilfellene der kundene ønsker komplett installasjon, utfører vi dette som et samarbeidsprosjekt, og sånn sett var vi en god match, fortsetter Patrick.

Han presiserer at det er mange som tar for lett på provisoriske installasjoner, men at det er anlegg som utsettes for tøffe påkjenninger. Dette stiller strenge krav til både utstyr og utførelse for at det skal være trygt. 

Videre legger han også til at det er spennende for Horten Elektro å samarbeide med Pon Energy Rental. Det er ofte snakk om stort og dyrt utstyr som de normalt ikke kommer så ofte i kontakt med. 

 

Dokumentasjon gir sikkerhet

Alle våre anlegg gjennomgår en sluttkontroll før de blir endelig overlevert til våre kunder. Dette sikrer oss at vi leverer topp kvalitet og trygghet til våre kunder, samt sikrer at vi drifter i samråd med lover og forskrifter. 

I forskrift om elektriske lavspenningsanlegg $12, står det at du gjennom en kontroll av anlegget skal dokumentere at anlegget er trygt og sikkert. Det skal alltid utstedes en erklæring og komplett dokumentasjon på anleggets funksjon etter at anlegget er oppført. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060 

 

Hva inngår i en sluttkontroll i dag? 

For å få et enda bedre bilde på hvorfor sluttkontroller er så viktige, spurte vi Patrick om han kunne forklare mer om hva som inngår i en sluttkontroll. 

– En sluttkontroll gjennomføres ved at vi steg for steg går gjennom en sjekkliste. Vi bekrefter at alle deksler er påskrudd, at det ikke er mulig å ta på noe som er strømførende, at hele installasjonen er ferdig og komplett, at utstyr er plassert der det er minst utsatt for skader, at det er riktig utstyr basert på omgivelsene og deretter gjennomfører vi en rekke elektrotekniske målinger, forklarer Patrick og fortsetter. 

– Vi dobbeltsjekker også at alle sikringer løses ut dersom det oppstår en feil på anlegget. Dette er helt avgjørende dersom noe skulle skje, for å minimere skaden, forteller Patrick.

Patrick er helt klart svært opptatt av forsvarlig  elsikkerhet, og å forhindre skader på både materialer og personer. Det gir oss en stor trygghet å samarbeide med fagfolk som brenner for faget sitt. 

Avslutningsvis kan Patrick fortelle oss hva som er det aller viktigste med sluttkontrollene. 

– På bunn er det helt avgjørende at man har en forståelse av hva man kontrollerer i et stort anlegg, og hvorfor man kontrollerer det. Dette er noe Pon Energy Rental har investert mye ressurser i,  og de jobber kontinuerlig med kompetanseheving rundt dette med sluttkontroller, avslutter Patrick.

Vi ser frem til et langt og godt samarbeid med Horten Elektro i årene som kommer. Sikkerheten til både våre kunder og våre ansatte er vår aller høyeste prioritet, og vi skal aldri slutte å sette dette først i alle våre oppdrag. 

Tilbake til oversikt