Skip to main content

Peak shaving med batterier er en smart energistyringsstrategi som innebærer å bruke batterilagring for å redusere energiforbruket i perioder med høy etterspørsel. Denne metoden gjør det mulig for brukerne å hente strøm fra batterisystemene sine i stedet for å være avhengige av strømnettet når etterspørselen etter strøm er på høy.

En av hovedfordelene med peak shaving med batterier er at det bidrar til å redusere belastningen på strømnettet i perioder med høy etterspørsel. Disse periodene inntreffer vanligvis på varme sommereftermiddager eller kalde vinterkvelder, når de fleste husholdninger og bedrifter bruker store mengder strøm samtidig. Ved å bruke batterier kan brukerne flytte strømforbruket vekk fra disse høylasttimene, og dermed redusere det totale presset på strømnettet.

For vår kunde var en batteriløsning for peak shaving den optimale løsningen, siden utfordringen deres var en utilstrekkelig nettkapasitet på dagtid. Ved å installere en peak shaving løsning med vårt batteri og en Stage V generator som back-up, sørget vi for at kunden alltid hadde nok strøm til å drive virksomheten sin. Batteriet ble ladet opp av strømnettet om natten, og på dagtid ble det koblet inn dersom strømforsyningen ikke var tilstrekkelig.

Denne midlertidige peak shaving løsningen gjorde det mulig for kunden å få sanntidsdata om strømforbruket, noe som resulterte i en permanent strømløsning basert på det faktiske behovet. Dette er et godt eksempel på en effektiv løsning.

Les mer om Peak shaving

Om prosjektet

  • Peak shaving løsning
  • Hybrid konfigurasjon
  • Lave utslipp

Våre tjenester

24/7

support

Fjernovervåking

monitoring

Transport

(delivery on site)

Prosjektberegning

engineering

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Start en samtale med oss

Fortell oss om bedriftens behov, slik at vi forstår hva dere trenger. Vårt team tilbyr deg råd, sammen skaper vi den riktige løsningen for din bedrift.

Kontakt oss