Skip to main content

Strøm og kjøling til datasentre

Når du skal drifte datasenter er du avhengig av at flere ulike systemer skal fungere sømløst sammen. Tre av de aller viktigste systemene er strømforsyning, lasttesting og kjøling av anlegget. Vi i Pon Energy Rental kan levere midlertidige løsninger og back-up systemer for både strøm og kjøling til datasentre.

Leveranser til datasentre har vært en spennende del av vår drift helt siden vi leverte vår første løsning i 2014. I dag har vi flere kunder som drifter datasentre over store deler av Østlandet. Datasentre har vokst frem som en spennende bransje, og det blir minst like spennende å jobbe med i årene som kommer. 

I dag har vi satt oss ned for å ta en prat med vår dyktige Sales Engineer, Caroline Thon. Hun har jobbet med flere av våre datasenter kunder, og kan fortelle om en spennende utvikling. I dag leverer vi gode løsninger, som skaper trygghet og effektivitet for våre kunder. 

 

Datasenter – alltid i utvikling

Det finnes i dag mange måter å definere hva et datasenter egentlig er. For Caroline som jobber tett med våre datasenter kunder, er det spesielt én definisjon som presenterer kjernen i funksjonen, på en bedre måte enn de andre. 

– Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), beskriver et datasenter som en installasjon hvor de digitale tjenestene produseres, det vil si prosesseres og lagres. Videre påpeker de at størrelsen på en slik installasjon kan variere fra rom med et fåtall rack, til store haller med hundrevis av utstyrsskap. I disse skapene plasseres servere, samt nettverks- og lagringsutstyr, forklarer Caroline. 

Som samfunn er vi i dag avhengig av datasentre for å sikre forsvarlig opprettholdelse av nødnett, internettilgang og tv-signaler for å nevne noe. Dersom det skulle oppstå feil i systemene – uten at det finnes en back-up løsning for strømforsyning og kjøling – kan det fort få store konsekvenser. 

Pon Energy Rental tilbyr midlertidige systemer for levering av strøm og kjølesystemer, slik at datasentre under oppføring, eller som skal gjennomføre vedlikehold av sine faste systemer, kan avlaste disse i perioder – uten at det går utover driften. 

 

Midlertidig strøm til datasenter

Ut ifra definisjonen som nevnt over, får vi raskt et bilde av hvor avhengig de er av en kontinuerlig og effektiv leveranse av strøm. I tilfeller der et datasenter er under oppføring, det skal gjennomføres reparasjon eller service på strømsystemet, eller i verste fall at det ikke finnes gode nok forhold for leveranse av strøm til anlegget der det ligger – kan man hente inn eksterne back-up systemer. 

Dette leveres av oss i Pon Energy Rental, og vi skreddersyr alle løsninger til de konkrete behovene til de ulike datasentrene. 

– Vi har levert løsninger til både samfunnskritiske fasiliteter og kommersielle datasenter i løpet av de siste årene. For eksempel kommer vi inn som en ekstern leverandør når det er forsinket leveranse av hovedstrømløsningen, tid for vedlikehold og rutinemessige undersøkelser av installasjonene ved bygget, forklarer Caroline. 

Videre kan hun fortelle at de kan levere back-up systemer for strøm og kjøling til både store og små datasentre. 

– Når det gjelder midlertidige løsninger har vi levert generatorer fra 100kVA på hjul til 15MW.

Vi har blant annet levert back-up generatorer til et datasenter på Rjukan bestående av en 2000 kVA-, en 1500 kVA- og en 1250 kVA-generator. Disse er kun koblet til bygget og starter om de skulle få nettbortfall slik at de ikke har nedetid og mister verdifull tid og data, fortsetter Caroline. 

Kjøling er blant de viktigste tjenestene Pon Energy Rental kan levere til datasenter i dag. Det kan få store konsekvenser dersom et datasenter ikke har tilfredsstillende kjølesystemer, og de opplever overoppheting av komponentene. Caroline forteller oss litt mer om hvor viktig kjøling er. 

 

Kjøling til datasenter

Helt siden første leveranse i 2014, har vi Pon Energy Rental  levert midlertidige kjøleløsninger til datasenter som enten venter på de faste installasjonene, eller skal gjennomføre vedlikehold og service på sine systemer. 

Det kan oppstå alvorlige konsekvenser dersom kjøling av bygget eller strømleveransen stopper opp over korte eller lengre perioder. Derfor er det avgjørende at alle datasenter har gode backup-systemer på plass. 

– Det som kan skje dersom kjølesystemer ikke fungerer som de skal, er at viktig lagring og data vil gå tapt, forklarer Caroline.

Videre kan hun fortelle at dersom det oppstår nedetid i den digitale infrastrukturen, vil alle tjenester berøres. 

– Dersom ikke infrastrukturen i stor nok grad har tatt hensyn til robusthet og sikkerhet, kan dette føre til store problemer. Tjenestene som berøres er blant annet mobiltjenester, internett-tilgang, TV, radio, Forsvarets ulike nettverkstjenester og nødnett-tjenestene, avslutter Caroline. 

Et datasenter leverer i dag tjenester som mange av oss forbrukere tar for gitt, og det er nettopp derfor det er så avgjørende at vi klarer å holde dette vedlike. For å sikre at løsningene vi leverer tilfredsstiller alle krav, utfører vi lasttester. Dette kan vi utføre både på våre midlertidige løsninger, og på de faste installasjonene før vi kobler fra den midlertidige løsningen for å sikre driftssikkerheten til maskinene. 

 

Lasttest sikrer kvaliteten på leveransen

Vi i Pon Energy Rental utfører lasttesting for å sikre at den faste installasjonen av generatorer faktisk leverer det den lover. Vi kobler til en lastbank som trinnvis kan øke lasten på generatoren. Caroline forklarer oss litt mer om hvordan dette fungerer i praksis. 

– La oss si at kunden har bestilt tolv generatorer som skal levere tre megawatt per generator. Lastbankene vil da kunne teste hver enkelt generator for å se at dette er effekten som faktisk blir levert. Dette forteller oss blant annet at installasjonen er riktig utført, at den responderer riktig dersom det skulle bli nettbortfall, og ikke minst at den tåler den belastningen den skal, runder Caroline av. 

Alle som benytter seg av generatorer bør gjennomføre en lasttest for å sikre seg at alle funksjoner fungerer som de skal før de settes i bruk.Dersom man utfører en lasttest kan man avdekke eventuelle feil og mangler før maskinene tas i bruk, og unngå kritiske driftsproblemer.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om løsninger som vi kan tilby ditt prosjekt. Her hos oss i Pon Energy Rental er vi opptatt av å dele av vår kompetanse, slik at vi kan levere effektive, trygge og miljøvennlige tjenester til alle våre kunder. 

Tilbake til oversikt