Skip to main content

Temperaturkontroll for industri og matproduksjon

En effektiv temperaturkontroll løsning er avgjørende for produksjonsprosessene, siden dette kan påvirke blant annet syklustider, kvalitet, produksjonskostnader og energiforbruk.

Det er viktig for industrien å ha gode varme-, kjøle- og klimaanlegg for å oppnå optimale forhold, fordi det kan utgjøre en forskjell i lønnsomhet og effektivitet, spesielt over tid.

Mat, drikke, medisiner og mange andre produkter må produseres under spesifikke forhold for å oppnå et godkjent og sikkert sluttprodukt. Hvis temperaturforholdene er for lave eller for høye, kan det føre til sløsing med materialer og før til en negativ effekt på sluttproduktet. Ved produksjon av matvarer kan for eksempel mangel på riktig temperaturkontroll gjøre sluttproduktet utrygt eller til og med farlig.

Uten en effektiv og pålitelig løsning for temperaturkontroll kan hele produksjonslinjer svikte, noe som kan påvirke helsen og sikkerheten til de ansatte og resten av befolkningen, siden det kan føre til mange katastrofale hendelser. Store temperaturvariasjoner kan føre til farlige situasjoner som spredning av giftige gasser, eksplosjoner, brann og materielle skader.

 

Temperaturkontroll er ikke bare viktig for maskinene, men også for medarbeiderne

De ansatte vil være mer produktive hvis de trives og har det bra på arbeidsplassen. Hvis det er for kaldt på produksjonslinjen, kan det føre til at de ansatte reagerer langsommere, og kalde temperaturer kan påvirke motorisk kontroll og øke sjansen for ulykker. Er det derimot for varmt, kan arbeiderne bli trøtte og ukomfortable. Dette kan påvirke produktiviteten og ikke minst sikkerheten.

 

Bruk av utstyr som chillere og varmepumper for å regulere temperatur og kapasitet i industrielle miljøer

Vi kan bruke forskjellige typer utstyr for temperaturregulering, for eksempel chillere for produksjon av kaldt vann og varmtvannssystemer eller kjeler/boilere for produksjon av varmt vann. Vi kan kombinere enhetene med ventilasjonssystemer for ventilasjon og temperaturregulering av industrilokalene, og varmepumper som kan brukes til både kjøling og oppvarming, avhengig av bruksområdet.

Av den grunn er det viktig at maskinene er utstyrt med fjernovervåking, slik at vi kan justere settpunktene for maskinene og motta varsler hvis de må justeres, og overvåke dem på avstand.

Varmevekslere er også et viktig element i temperaturkontrollapplikasjoner. De kan føre varme og kalde prosessvæsker adskilt av en vegg for å hindre at de blandes eller kommer i direkte kontakt med hverandre. Prinsippet er å overføre varme fra primær- til sekundærsiden. Dette kan brukes til oppvarming, kjøling og for å forhindre forurensning.

Varme- og kjølesystemer er avgjørende for industrielle prosesser som produksjon, prosessering, transport og lagring av matvarer. Med en effektiv temperaturkontroll kan vi øke effektiviteten til utstyr og materialer, oppnå optimal industriell ytelse og forbedre kvaliteten på sluttproduktet. Det siste punktet er spesielt viktig for bransjer som mat- og drikkevareindustrien.

Ved å bruke løsninger for temperaturkontroll i mat- og drikkevareindustrien minimerer man risikoen for vekst av skadelige bakterier og holder maten helt utenfor faresonen. Varmen dreper bakteriene, mens kulde bremser bakterieveksten slik at den ikke når skadelige nivåer.

Ved produksjon og tilberedning av mat er det nødvendig å følge retningslinjene for trygg mathåndtering når det gjelder temperaturkontroll for å bevare kvaliteten, men først og fremst av hensyn til sikkerheten. Standardene for trygg mathåndtering spesifiserer at mat må oppbevares og transporteres ved trygge temperaturer.

I et temperaturområde mellom 20-45 °C (68-133 °F) kan de vanligste matrelaterte bakteriene vokse og formere seg raskere. Dette temperaturområdet kalles faresonen. Den raskeste veksthastigheten ligger rundt temperaturen i menneskekroppen, rundt 37 °C.

Bakteriene kan imidlertid vokse og overleve fra 5-65 °C (41-149 °F). Ved å bruke en temperaturkontroll løsning kan vi holde maten utenfor faresonen. Sikre temperaturer er 5 °C (eller kaldere) eller 60 °C (eller varmere).

Regelmessig kontroll av temperaturen i lagringsområder og produkter sikrer at høye standarder opprettholdes i næringsmiddelindustrien. Foruten skadelige bakterier må alle produktene være friske og trygge så lenge som mulig, slik at de ikke må kastes.

 

Kontakt oss for å finne våre leieløsninger for temperaturkontroll i næringsmiddelindustrien.

Tilbake til oversikt