Skip to main content

Minimer nedetiden med en beredskapsplan

Hva gjør du om strømnettet faller ut? Hvis det oppstår et strømbrudd, er en god beredskapsplan og en pålitelig leverandør viktig for kortest mulig nedetid. Alle kommuner i Norge plikter å ha en beredskapsplan, i tilfelle svikt i strømnettet for alle samfunnskritiske fasiliteter som for eksempel sykehus og strømnett. 

Vi i Pon Energy Rental tilbyr beredskapsplaner for både strøm, varme og kjøling og har teknikere tilgjengelige 24/7 hvis noe akutt skulle inntreffe. Våre teknikere har lang erfaring og kan bistå med veiledning over telefon, og de rykker ut hvis problemet må løses på plass av oss. 

Pon Energy Rental har depoter i Drammen, Egersund og Trondheim. Med 3 depoter i Norge hvor vi har utstyr og teknikere tilgjengelig på hvert depot, kan vi raskt sende ut både utstyr og personell ved akutte behov. Løsningene våre kan brukes både på land og til offshore, og vi leverer nødstrøm til nettleverandører over hele Norge. Med vår lange erfaring kan du føle deg trygg på at vi leverer en god løsning når du trenger det. 

 

Vi har tre forskjellige typer av beredskapsløsninger, nedenfor kan du lese om hva de inneholder. 

 

  • Utstyr lokalisert hos sluttbruker
    Generator vil stå oppkoblet og i beredskap. Man kan velge å starte den manuelt ved behov, eller å montere inn en mainskontroller i eksisterende betjeningspanel. Denne kontrolleren vil da overvåke strømnettet og hvis den ordinære strømtilførselen bli ustabil eller faller bort, vil generatoren automatisk starte og overta lastbehovet. Vi vil i et slikt scenario ha rutiner for periodisk testing og vedlikehold av utstyret. For varme- og kjøleløsninger kan vi tilby samme løsning, med maskiner oppkoblet og i standby. Om sluttbrukerens interne varme- eller kjølesystem svikter eller hvis man trenger større kapasitet, kobles våre maskiner på.

 

  • Utstyrspakke i beredskap
    Pon Energy Rental har mulighet for å skreddersy en pakke med generatorer, varme- og kjøleutstyr, dieseltanker og nødvendige kabler som kan stå i beredskap enten på nærmeste depot, eller på en lokasjon valgt av kunde. Vi kan være behjelpelig med å utarbeide en beredskapsplan for hver lokasjon i henhold til befaring som kartlegger behov, tilkoblingsmuligheter og annet uforutsett slik at man raskest mulig kan være på plass. I denne vil det også være detaljert informasjon om kontaktpersoner, adresser, og annen relevant informasjon som gjør det enkelt for både kunde å bestille, og tekniker å montere. Dette vil sørge for at nedetiden blir minimal.

 

  • Ordinær leie av utstyr
    Skulle det oppstå uanmeldte behov for utstyr, har vi 3 depoter i Norge og et stort depot ved hovedkontoret i Nederland. Det gjør oss i stand til å møte de fleste behov med kort responstid uten en formell avtale. Vi har til tider stor etterspørsel og vi kan ikke gi noen garantier med tanke på tilgjengelighet, men vi vil gå til vårt ytterste for å finne en løsning som dekker deres behov. 
Tilbake til oversikt