Skip to main content

Hva er Load on demand?

Load on demand er en type Lastdeling, hvor man velger å fordele det totale strømbehovet på flere mindre enheter istedenfor en stor generator. Denne måten å fordele effekten på er gunstig hvis man har et varierende strømbehov hvor man har noen høye topper, men også perioder med et lavt behov.

Når man fordeler det totale behovet mellom flere generatorer kan disse skrus av og på ettersom behovet forander seg, slik at man ikke trenger å bruke en generator med 1500kVA effekt om behovet kun er 400kVA. Med denne løsningen dekker man både strømtoppene, men man trenger ikke å ha motorer med for stor kapasitet i gang ved lavere behov. Dette gir lavere pris og mindre utslipp.

Load on demand er den tekniske løsningen som starter og stopper generatorene, og sørger for at de kommuniserer med hverandre.

Relaterte produkter

XQP100

XQ250

XQP500

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Start en samtale med oss

Fortell oss om bedriftens behov, slik at vi forstår hva dere trenger. Vårt team tilbyr deg råd, sammen skaper vi den riktige løsningen for din bedrift.

Kontakt oss