Skip to main content

Hva er et mikronett?

Et mikronett/microgrid er et lokalt, avgrenset overføringsnett som ved behov eller ønske kan koble seg fra det overliggende nettet, og driftes videre med lokalprodusert eller lagret energi.

Et mikronett er definert av tre nøkkelegenskaper:

1. Et mikronett er lokalt


Dette skiller mikronett fra store sentraliserte nett. Sentralnett skyver elektrisitet fra kraftverk over lange avstander via overførings- og distribusjonslinjer. Det er ineffektivt å levere kraft på lang avstand fordi noe av elektrisiteten, mellom 8 til 15 prosent forsvinner under transport.

2. Et mikronett er uavhengig


Et mikronett kan kobles fra sentralnettet og operere uavhengig slik at det fungerer som en “øy”. Dette gjør at de som er påkoblet til mikronettet kan få levert strøm selv ved strømbrudd i sentralnettet.

3. Et mikronett er intelligent


Intelligensen til et mikronett kommer fra mikronettkontrolleren, som er den sentrale hjernen i systemet og styrer generatorene, batteriene og nærliggende bygningsenergisystemer. Kontrolleren orkestrerer flere ressurser for å oppfylle energimålene som er etablert av mikronettets kunder. Slike mål kan være; lavest pris, renest energi, størst elektrisk pålitelighet eller noe annet.

Vanlige misforståelser og hva et mikronett ikke er

Noen bruker mikronett som begrep når de beskriver et enkelt distribuert energisystem, for eksempel solcellepaneler på taket. En annen viktig forskjell er at mikronett vil holde strømmen flytende når sentralnettet svikter, det gjør ikke et solcellepanel alene.

Generatorer i back-up er heller ikke et mikronett, og bør kun brukes i nødstilfeller. Et mikronett opererer døgnet rundt, hele året og både administrerer og leverer energi til sine kunder.

Mange tror at mikrogrid er en relativt ny løsning, men dette har eksistert i flere tiår. Grunnen til at folk flest ikke er kjent med begrepet er at det inntil senere tid i stor grad kun blitt brukt av høyskoler og militæret.

Smartnett er heller ikke et mikronett. Smarte nett brukes som betegnelse på fremtidens intelligente strømnett, og ny teknologi som smarte målere (AMS), styrbare laster og kommunikasjonsutstyr som for eksempel 5G. Hovedforskjellen som gjør at et mikrogrid ikke regnes inn her er at det er geografisk avgrenset.

Hvordan du kan bruke våre batterier og stage V generatorer i et mikrogrid

Batterier


Våre batterier er optimale for bruk i et mikronett siden de har stor kapasitet og kan brukes alene eller i kombinasjon med flere batterier, solceller, vindkraft, generatorer eller det sentrale strømnettet. Ved å la andre strømkilder sørge for den normale etterspørselen, kan batteriet lades opp og kun brukes ved stor etterspørsel eller lav kraftproduksjon fra vindmøller eller solceller.

Stage 5 generatorer


Våre EURO-5 generatorer kan brukes i et mikronett oppsett, og for å minske utslippene kan man sette det opp slik at generatorene kun starter ved stor etterspørsel, og at solceller, vindkraft og batterier står for den alminnelige etterspørselen. EURO-5 er den nyeste standarden for utslipp, og disse generatorene bruker AdBlue i tillegg til diesel eller HVO.

Relaterte produkter

BQ-S 400

XQP310

XQ1000

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Start en samtale med oss

Fortell oss om bedriftens behov, slik at vi forstår hva dere trenger. Vårt team tilbyr deg råd, sammen skaper vi den riktige løsningen for din bedrift.

Kontakt oss