Skip to main content

Wat is een microgrid?

Een microgrid is een lokaal, afgebakend transmissienet dat indien gewenst kan worden losgekoppeld van het bovenliggende net en kan worden geëxploiteerd met lokaal geproduceerde of opgeslagen energie.

Een microgrid wordt gedefinieerd door drie belangrijke kenmerken

1. Een microgrid is lokaal


Dit onderscheidt microgrids van grote gecentraliseerde netwerken. Gecentraliseerde netwerken transporteren elektriciteit van elektriciteitscentrales over lange afstanden via transmissieen distributielijnen. Het leveren van stroom over lange afstanden is inefficiënt omdat een deel van de elektriciteit, tot wel 8 tot 15 procent, verloren gaat tijdens het transport.

2. Een microgrid is onafhankelijk


Een microgrid kan worden losgekoppeld van het hoofdnet en zelfstandig functioneren, als een ‘eiland’. Dit betekent dat degenen die op het microgrid zijn aangesloten, zelfs bij een stroomstoring op het hoofdnet van elektriciteit kunnen worden voorzien.

3. Een microgrid is intelligent


De intelligentie van een microgrid komt van de microgridcontroller, die het centrale brein van het systeem is en de generatoren, batterijen en nabijgelegen energiesystemen van gebouwen bestuurt. De controller bestuurt meerdere bronnen om te voldoen aan de energiedoelstellingen die zijn vastgesteld door de gebruikers van het microgrid. Dergelijke doelen kunnen zijn; laagste kosten, schoonste energie of grootste elektrische betrouwbaarheid.

Veel voorkomende misvattingen en wat is geen microgrid

Sommige mensen gebruiken de term microgrid om een eenvoudig gedistribueerd energiesysteem aan te duiden, zoals zonnepanelen op het dak. Een belangrijk verschil is dat microgrids elektriciteit blijven leveren als het elektriciteitsnet uitvalt, een zonnepaneel alleen doet dat niet.

Back-up generators are not a microgrid either, and should only be used in emergencies. A microgrid operates around the clock, all year round and both manages and delivers energy to its customers.

Een microgrid werkt de klok rond, het hele jaar door en beheert en levert energie aan zijn klanten. Back-up generatoren zijn dus ook geen microgrid en worden alleen in noodgevallen gebruikt.

Veel mensen denken dat een microgrid een relatief nieuwe oplossing is, maar het bestaat al tientallen jaren. De reden dat de meeste mensen niet bekend zijn met de term is dat deze tot voor kort voornamelijk werd gebruikt door hogescholen en defensie.

Een smart grid is ook geen microgrid. Smart grid is de term die wordt gebruikt om het intelligente elektriciteitsnet van de toekomst te beschrijven, en nieuwe technologieën zoals slimme meters (AMS), regelbare belastingen en communicatieapparatuur zoals 5G.

Hoe je onze batterijen en Stage 5 generatoren in een microgrid kunt toepassen

Batterijen


Onze batterijen zijn optimaal voor gebruik in een microgrid omdat ze een grote capaciteit hebben en alleen of in combinatie met meerdere batterijen, zonnecellen, windenergie, generatoren of het centrale elektriciteitsnet kunnen worden gebruikt. Door andere energiebronnen toe te staan om in de normale vraag te voorzien, kunnen batterijen worden opgeladen en alleen worden gebruikt als er veel vraag is of als er weinig stroom wordt geproduceerd door windturbines of zonnecellen.

Stage 5-generatoren


Onze Stage 5 generatoren kunnen worden ingezet in een microgridopstelling. Om de uitstoot te verminderen, kan het microgrid zo worden ingesteld dat de generatoren alleen starten als er een grote vraag is. Zonnecellen, windenergie en accu’s voorzien hierbij in de normale vraag. Stage 5 generatoren voldoen aan de nieuwste emissienorm en kunnen draaien op diesel, GTL of HVO.

Gerelateerde producten

BQ-S 400

XQP310

XQ1000

Hoe kunnen we je helpen?

Neem contact met ons op

Deel je uitdagingen en vertel ons wat je wil bereiken. Onze experts denken graag met je mee en bieden advies op maat. Samen creëren we de juiste verhuuroplossing voor elk project.

Contact