Skip to main content

Vårt depot i Drammen flytter

4.1.2024 LIER, Viken: Etter 10 år på depotet i Tømmersvingen 2 har vi i Pon Energy Rental vokst ut av lokalene. Vi har av den grunn signert en kontrakt med Dpend for et nytt depot i Drammensområdet, som skal være ferdigstilt og klart til innflytting 1 mai i år. Den nye adressen blir Teglverksveien 15A i Lier og er lokalisert 1,9 km fra nåværende depot.

«Drammen har vist seg å være et godt sted for oss og vi ønsker å fortsatt være til stede i området. Plasseringen er strategisk god, litt utenfor Oslo, men allikevel kort vei til kunder og det er god tilgang på kompetent arbeidskraft.» sier Elin Uyttendaele, Sales Manager Nordic.

Pon Energy Rental har vokst mye de siste årene og økt både antall ansatte, utstyr og omsetning etter at vi ble en del av Pon i 2021. De positive ringvirkningene fra det nye eierskapet har ført til at selskapet har vokst ut av eksisterende lokaler og det ble naturlig å se på muligheter i nærområdet. Valget ble et industrilokale kort vei fra nåværende depot som har et uteareal på over 3 100 m2 og innendørs areal på 2 000 m2. De nye lokalene byr på en integrert vaskehall, separat kjemirom og uteareal under tak for klargjøring av maskiner og utstyr på en effektiv og sikker måte. Med denne oppgraderingen er vi i stand til å opprettholde tilgjengeligheten av maskiner som våre kunder trenger.

«Lokalene skal pusses opp både utvendig og innvendig før overtakelse slik at de blir spesialtilpasset Pon Energy Rentals behov både i dag og i fremtiden. Fasaden skal oppgraderes og etterisoleres, kontorene skal bygges om slik at vi får flere kontorplasser, og en helt ny vaskehall skal settes opp. Sammen med Dpend ser vi også på mulighetene for å BREEAM-sertifisere bygget, og på miljøvennlige tiltak som solcellepaneler.» sier Sverrir Gunnarsson, Operations Manager.

Med nye, moderne fasiliteter og en optimal beliggenhet kort vei til E-18 kan vi i Pon Energy Rental levere fremtidens midlertidige energiløsninger. Her vil vi ha mulighet til å jobbe mer effektivt og utnytte ressursene på en bedre måte, slik at vi kan fortsette å vokse. Det vil være nok plass til nytt og miljøvennligere utstyr slik at vi kan bidra til det grønne skiftet i utleiebransjen.

«Pon Energy Rental er et kvalitetsselskap som enhver utleier vil ønske seg som leietaker. Avtalen er et nytt steg i retningen av å skape en mer moderne og bærekraftig næringspark sentralt i Lier og langs E-18. Utviklingen av Fjordbyen er en viktig utvikling av Lier og hele den omkringliggende regionen, men flere virksomheter som er der i dag vil måtte flytte på seg for å gi plass til prosjektet. Vi er da meget glade for at Pon Energy Rental kan bli i kommunen og har valgt Høvik Næringspark for videre ekspansjon. Dette er en spennende bedrift med mange lokale kompetansearbeidsplasser.» sier Marius Vilhelmshaugen, Eiendomssjef i Dpend Eiendom.

Nye lokaler byr på mange muligheter, som for eksempel ekspandering innen Pon.

 

 

 

 

 

Tilbake til oversikt