Skip to main content


Statorkern inductietest

Een stator inductietest is een test techniek die wordt uitgevoerd om hot spots op te sporen in of bij de statorkernen van roterende machines en motoren. De reden dat een hotspot kan ontstaan is meestal een lokale beschadiging van de lamellen. Dit type test wordt al vele jaren veel gebruikt en we hebben testen uitgevoerd voor verschillende klanten.  

Bij het uitvoeren van onderhoud aan roterende machines en motoren kan het nodig zijn om de gelamineerde statorkern te controleren. Deze inspecties worden meestal uitgevoerd als er hotspots worden vermoed die kunnen worden veroorzaakt door verschillende mechanische beschadigingen van onder andere de lamellen, aardfoutstromen als gevolg van wikkelingsdefecten, slijtage van de isolatie als gevolg van trillingen of als gevolg van de toepassing van onjuiste reinigingsmiddelen of andere redenen.  

Het is algemeen bekend dat kortsluitingen in het lammellenpakket kortsluitstromen veroorzaken wanneer de statorkern wordt geactiveerd, d.w.z. wanneer de magnetische flux vermindert. Tijdens bedrijf treden deze kortsluitingen op en ontstaan er hotspots. Als de temperatuur in een hotspot de maximaal toelaatbare waarde van de laminaatisolatie overschrijdt, wordt de isolatie beschadigd, wat zal leiden tot een continue en snelle toename van de statorfout. 

 

Hoe wordt de test uitgevoerd 

Tijdens de test wordt een tijdelijke bekrachtigingswikkeling of geleiderlus om de statorkern gelegd (rubberen kabel met één kern). Deze tijdelijke geleiderlus wordt bekrachtigd, waardoor een veranderende tegengestelde magnetische flux wordt geïnduceerd. De tegengestelde magnetische flux moet zo dicht mogelijk bij de magnetische flux liggen die tijdens normaal bedrijf van de machine wordt geïnduceerd, omdat de temperaturen van de lamellen afhankelijk zijn van deze tegengestelde magnetische flux.  

Spanning en stroom worden bewaakt in het tijdelijke magnetisatiecircuit. Dit geeft informatie over het ijzerverlies tijdens de kerntest. Tijdens de kerntest staat alleen het ijzer in de statorkern onder spanning, maar tijdens de werking van de machine dringt de magnetische flux door delen van het achterijzer, de kerntanden en delen van de rotor. 

De kernbeschadigingen worden verwarmd door de overeenkomstige kortsluitstromen Ik, meer bepaald door de I2R-verliezen in de hotspot. Theoretische evaluaties en tests hebben aangetoond dat deze I2R-verliezen in de orde van een paar honderd watt liggen. Als je deze vergelijkt met de ijzerverliezen van de kerntest, wordt het duidelijk dat het volstrekt onmogelijk is om uit een verliesmeting conclusies te trekken over de aan- of afwezigheid van kernschade en/of hotspots.  

De eigenlijke detectie van hotspots gebeurt meestal door het stator oppervlak met de hand te scannen en de werkelijke temperatuur te verifiëren met een elektronische thermometer. Het gebruik van infraroodcamera’s om hot spots op te sporen en te documenteren mag alleen worden gebruikt voor speciale problemen. (Onze klanten gebruiken voornamelijk IR-camera’s en aanraking tijdens het testen). 

 

Algemene vereisten 

Een regelbare voeding (zoals een generator of een batterij) is nodig om de tijdelijke geleiderlus te activeren. Wanneer we dergelijke tests uitvoeren, hebben we alle benodigde apparatuur bij ons om de test uit te voeren, inclusief de voeding. De werkelijke spanningen en stromen zijn afhankelijk van de kern in kwestie en het benodigde vermogen moet voor de test worden berekend of uit eerdere tests worden gehaald. Typische voedingsvereisten zijn 200-400 Volt en 100-500 Ampère. De voedingsbron van de tijdelijke magnetiserende wikkeling moet geschikt zijn voor continu gebruik met éénfase belasting, de isolatie moet hittebestendig en dubbel geïsoleerd zijn.  

Voor het instellen van de instrumenten en het aflezen van de meters is minstens één ervaren technicus nodig, en het wordt aanbevolen dat een andere technicus zorgt voor de continue stroomvoorziening. 

Hoewel het gebruikelijk is om het oppervlak van de statorkern aan te raken om hete plekken op te sporen, kan het gevaarlijk zijn om dit te doen wanneer de stator onder spanning staat. Dit vereist veiligheidsmaatregelen. 

 

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe we testen uitvoeren of als je andere oplossingen nodig hebt.

Terug naar het overzicht